روش های پخش تراکت در تهران

روش های پخش تراکت در تهران

پخش تراکت در تهران روش های مشخصی دارد که در این نوشته به جزئیات آن خواهیم پرداخت. پخش تراکت دستی در این نوع روش به درستور کارفرما در محل مستقر شده و در یک جا ثابت شروع به پخش تراکت میکنند . پخش تراکت درب منزل در این روش تبلیغات از کارفرما گرفته شده و به دست نیرو در...